skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere kan bistå arbeidsgivere i både private og offentlige virksomheter i sykefraværsoppfølging gjennom tiltaket funksjonsvurdering. Funksjonsvurdering er et godt virkemiddel dersom du har en ansatt som står i fare for å bli sykemeldt, er langtidssykemeldt eller som har et hyppig og gjentagende sykefravær.

En funksjonsvurdering er en prosess hvor målet er å bidra til å løse  årsaker til sykefraværet slik at arbeidstaker kan opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold. Vi vil ha fokus på funksjon og hvilke muligheter som finnes på arbeidstakers arbeidsplass, ikke på sykdom og begrensninger.

Eksempler på kartlegginger i en funksjonsvurdering:

  • Arbeidstakers kompetanse og ferdigheter
  • Arbeidstakers egenskaper, ressurser, verdier og interesser
  • Arbeidsinnhold, krav og ansvarsområder i stillingen
  • Samarbeid- og kommunikasjonsstil på arbeidsplassen

Ved fullført funksjonsvurdering utarbeides en sluttrapport som skal godkjennes av arbeidstaker før den videreformidles til arbeidsgiver.

For mer informasjon om sykefraværsoppfølging og våre andre tjenester kan regionleder Bente Schau kontaktes på mobil: 917 89 017 eller på mail: [email protected]

Link til tilskudd Ekspertbistand:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-ekspertbistand

Link til søknad:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids–og-velferdsetaten-nav/soknad-om-tilskudd-til-ekspertbistand/

 Last ned utskriftsvennlig produktark: Sykeraværsoppfølging – Funksjonsvurdering [pdf kommer]

Back To Top