skip to Main Content

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som har behov for tett oppfølging og trening for å komme i jobb eller utdanning.

Målsetting og innhold

Sammen med deg vil vi finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og bidra til at du får en jobb som passer for deg eller starter utdanning på vei mot jobb.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

  • kartlegging av dine ressurser og behov
  • karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet
  • opplæring og hjelp knyttet til ulike måter å skaffe jobb på
  • informasjon om og hjelp til å søke på aktuell utdanning
  • arbeidstrening med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver
  • opplæring og trening i det som er nødvendig for at du skal mestre en jobb eller utdanning
  • tilpasning og tilrettelegging av jobb og jobbsituasjon
  • rekruttering

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning knyttet til aktivitetene i tiltaket og målet om jobb eller utdanning. Vi kan samarbeide med andre aktører som du og NAV vurderer som viktige.

Opptakskrav

Du bør kunne delta i tiltaket i minimum 50%. Ved oppstart må du kunne delta i minimum 30%, med mål om opptrapping til 50% så raskt som mulig. Du kan ikke være i lønnet arbeid ved oppstart i tiltaket.

 Varighet

AFT kan vare inntil ett år. Tiltaket kan ved særlige behov forlenges med inntil ett + ett år.

Hvordan få plass i AFT?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Hapro.

 Last ned utskriftsvennlig produktark AFT [pdf]

Back To Top