skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere AS og Involve (a part of Personalhuset Staffing Group) har innledet et samarbeid for å kunne tilby avklaring og oppfølging på oppdrag fra NAV.

Hapro Jobb og Karriere AS er en leverandør av kompetanse og tjenester innenfor jobb, arbeidsliv, organisasjon og ledelse. Vi er Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. Gjennom 45 år har vi levert tjenester til privat og offentlig sektor, både i form av arbeidsrettede tiltak, kompetanseheving og andre tjenester til næringslivet.

 Vi er nyskapende, innovative og endringsvillige. Derfor er vi etablert innenfor konkurranseutsatte tjenester over et stort geografisk område. Hapro Jobb og Karriere AS tilbyr tjenester innen arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling, personlig veiledning i yrkeslivet, omstillings og rekrutteringstjenester. Vår lange erfaring og brede kompetanse gjør oss i stand til å tilby tjenester til et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner, og vi kan hjelpe personer i alle ulike faser av sitt arbeidsliv.

Involve er et selskap i Personalhuset Staffing Group som leverer tjenester til NAV sammen med Hapro Jobb og Karriere AS. Tjenestene vi leverer sammen er innenfor Avklaring og Oppfølging. Personalhuset Staffing Group ble startet i 2001 og er i dag et ledende Nordisk bemanningsselskap med over 1 milliard i omsetning og mer enn 40 kontorer.

Involve tilbyr tjenester innen bemanning, rekruttering, omstilling og nedbemanning til både private og offentlige virksomheter. Vår erfaring, kompetanse og markedstilgang over hele landet vil være noen av suksesskriteriene for å kvalifisere deltakere til jobb. Ordinært arbeidsliv og fast arbeid er målsetningen for mange, mens det i flere situasjoner kan være mer praktisk for bedrifter å leie inn medarbeidere enn å ansette selv. Om behovet for permanent arbeidskraft er usikkert kan fleksibilitet gjennom innleie være løsningen for mange.

Kvalitet og entusiasme preger våre tjenester uansett hvor man møter oss. Vi skal være avgjørende for våre kunders suksess.

Back To Top