skip to Main Content

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb

Sammen med arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker vi i Hapro å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt for at det skal være rom for de med «hull i CV-en» eller nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet.

Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Som arbeidsgiver så kan du også bidra i dugnaden ved å ansette en som ellers ville havnet nederst i søkebunken. Myndighetene bidrar med lønnstilskudd, mentorordninger og ulike tilretteleggingstilskudd.

For mer informasjon se nettsiden: Inkluderingsdugnaden.no

Bli med!!

Back To Top