Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kan hjelpe deg ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis.

Arbeidsforberedende trening

AFT står for arbeidsforberedende trening, og er laget for deg som står utenfor arbeidslivet på grunn av helsemessige utfordringer og som trenger hjelp til å finne ut av hva som er dine styrker som jobbsøker og hva som skal til for å komme i jobb eller utdanning.

 AFT kan bestå av:

 • Kartlegging
 • Arbeidstrening
 • Opplæring

Kartlegging

For å kartlegge ferdigheter innen lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter bruker vi verktøy som viser hvordan grunnleggende ferdigheter er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker. Kartleggingen vil vise hvilke ferdigheter som bør styrkes og brukes som er utgangspunkt for videre opplæring.

 

 • Med utgangspunkt i innsøkingsdokumentene fra NAV og kartleggingen vi gjør, vil jobbkonsulenten din vurdere om det er nødvendig å kartlegge én eller flere ferdigheter
 • Ofte er det grunnleggende ferdigheter som står i veien for å komme inn i arbeidslivet eller beholde jobben sin
 • Det er viktig å ha digitale ferdigheter i de fleste jobber og på de fleste arbeidsplasser
 • I mange jobber er det viktig å kunne forstå rutiner, beskjeder og retningslinjer både muntlig, skriftlig og digitalt.
 • Vi har mange verktøy vi kan bruke for å finne ut av hvilke ting du bør lære deg for å mestre jobb.

Vi finner ut av hva du trenger å lære for å komme deg videre. Vi hjelper til med å dekke gapet mellom det du kan i dag og det arbeidsgivere trenger at du kan.

Hos oss i Hapro vil du få en personlig jobbkonsulent som skal følge deg mot målene som du setter deg. I løpet av tiden hos oss finner vi ut av hvordan du står i forhold til ønskene dine. Vi vil følge deg opp slik at du får større forståelse om hvem du er, hva du vil og til å se hvilke endringer som skal til for at du kan få det bedre i livet og i jobbsammenheng. Jobbkonsulenten følger deg gjennom hele perioden og du kommer også til å bli kjent med flere av de andre jobbkonsulentene underveis. Vi tar utgangspunkt i dine interesser, ønsker og ressurser. Gjennom samtaler og aktiviteter har vi som mål at du skal få bedre innsikt i hva slags jobb eller utdanning som passer for deg. Sammen ser vi på hvilke muligheter som finnes og hva som skal til for å komme dit.

Det er du som har hendene på rattet og beina på pedalene. Du styrer farten og jobbkonsulenten er din støttespiller på veien.

AFT – Prosess

Deg & NAV

Du og NAV har et møte der dere blir enige om hvilket tiltak. NAV søker deg inn hos oss oss i Hapro og sender en bestilling om hva de ønsker.

Deg & Hapro

I Hapro får du din egen jobbkonsulent som følger deg gjennom hele perioden. Du kan også møte flere av våre kollegaer i vårt jobbsenter.

Individuell oppfølging

Karriereveiledning og samtaler hvor du kommer til innsikt i hva slags arbeid eller utdanning som du ønsker deg og hva som passer deg. Sammen ser vi på hvilke muligheter som finnes og hva som skal til for å komme dit.

Styrking mot arbeid eller utdanning

 • Kartlegging av ressurser og yrkesmål
 • Karriereveildning
 • Arbeidstrening/jobbsmak
 • Tilrettelagt opplæring for å få reell og formell kompetanse
 • Trene på ferdigheter som kreves i jobb/utdanning
 • Hjelp til jobbsøking

Råd og veiledning

Vi hjelper til med å finne ut hva som er rett for deg.

Sluttrapport

Vi skal svare på bestillingen fra NAV ved at jobbkonsulenten din skriver en sluttrapport som du leser gjennom før den sendes til NAV. Sluttrapporten handler om din vei videre.

Varighet

AFT kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ett år til.

Kjekt for deg å vite

Vi leverer denne tjenesten på Hadeland gjennom Hapro Inkludering AS. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Hapro.

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder Inkluderingstjenester

Tlf: +47 905 96 443

Sitater AFT

|
«Jeg opplevde å få trygg og god hjelp å støtte i min situasjon. Min jobbkonsulent hadde mye å si for meg i prosessen, både for veien videre, samt å løfte håpet om bedre tider. Jeg ble møtt med omtanke, empati, respekt, tålmodighet, medmenneskelighet og forståelse. Dette gav meg en god følelse av trygghet og forståelse selv om det var vanskelig.»
|
«Jeg takknemlig for å ha fått hjelp til å stake ut en ny vei i arbeidslivet, som jeg håper at jeg kan følge videre. Det har vært lærerikt og nyttig for meg å være med i AFT. Jeg følte at jeg hadde stor påvirkning på prosessen. Jobbkonsulenten stilte relevante spørsmål og utformet en rapport som beskrev min situasjon korrekt.»
|

«Ble møtt med forståelse for min situasjon og ble tatt på alvor ved å bli lyttet til. Jobbkonuslenten hjalp meg med å lage en plan for at jeg skulle klare å mestre både jobb- og hjemmesituasjon.»

|

«Hver sak er unik. Jeg opplevde at min kontaktperson greide å fange opp «hvem jeg er». Det var nyttig for meg at vi snakket om at språket man bruker i rapporter kan virke noe byråkratisk. Jeg fikk god informasjon og jeg ble sett og hørt ut i fra det ståstedet jeg er på. Dette var en god opplevelse fra start til slutt.»

|
«Ble møtt av en fantastisk flott veileder som virkelig satt seg inn i min situasjon og møtte med empati og omtanke. Det var veldig godt å føle seg ivaretatt ved at vi hadde samtaler på tidspunkter som passet for meg og min dagsrytme.»
|
«Har hatt en fantastisk jobbkonsulent, som var empatisk og forståelsesfull med mye erfaring og kunnskap. Jeg har følt meg trygg og ivaretatt hele veien, og fått innsikt i at det finnes muligheter til å komme tilbake i jobb på en god måte.»