skip to Main Content

Kompetansepluss-arbeid er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Fra 2015 ble det i tillegg muligheter for å søke om midler til norskopplæring, spesielt rettet mot fremmedspråklige ansatte.

Siden 2006 er ordningen utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner i 2017. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan, i samarbeid med en godkjent opplæringstilbyder, søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Hapro Oppæring er godkjent tilbyder og har i flere år levert opplæring, spesielt innen muntlig kommunikasjon, norskopplæring og digitale ferdigheter.

Hapro Opplæring består i dag av fire pedagoger som alle har lang erfaring innenfor Kompetansepluss–arbeid. Vi gjennomfører all opplæring innenfor normal arbeidstid på deltakers arbeidsplass og tilpasser undervisningen til den enkeltes arbeidsoppgaver slik at både deltaker og ledelsen i bedriften skal oppleve undervisningen som meningsfull og utviklende for den enkelte og bedriften.

Målsetting

Målet er å bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin kompetanse og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

 

Hvordan bli med på ordningen?

Hvis du finner dette interessant for deg og dine ansatte kan du lese mer om ordningen her eller ta kontakt med:

Anita Sørensen
M: 90 82 69 32
[email protected]

 

Back To Top