skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere er en innovativ attføringsbedrift som i en årrekke har levert så godt som samtlige institusjonelle attføringstiltak. Dette har gitt oss bred kompetanse og et godt grunnlag for å bidra inn i såvel forskningsarbeid som fagutvikling.

Illustrasjon: Christine Johannessen

 

Vi har de siste årene vært sterkt deltakende i slik arbeid innenfor områdene basiskompetanse i arbeidslivet (samarbeid med bl.a. Læringsnettverket og VOX) og arbeid og psykisk helse (samarbeid med Sykehuset Innlandet, Helsedirektoratet, Helse- og Inkluderingsdirektoratet m.fl.). I tillegg er vi også bredt inne i andre prosjekter i samarbeid NHO for rekruttering av arbeidskraft inn i ordinært arbeidsliv.

Forskning og fagutvikling er viktig for at vi til enhver tid skal kunne ligge i front innenfor vårt fagområde. Det er også viktig for oss å kunne dele av denne kunnskapen i samarbeid med privat og offentlig næringsliv, enten målet er deltakelse i arbeid eller andre organisatoriske forhold som påvirker bedriften.

 

Back To Top