Administrasjon og ledelse

Ann Kristin Rebne

Adm. direktør

Tlf: +47 908 91 876

Hilde Fredriksen Saugstad

HR-leder

Tlf: +47 476 07 006

Lena Nynes

Leder JobMatch Norge og HR-tjenester

Tlf: +47 930 60 935

Rakel Foslund Ruud

Leder Utvikling

Tlf: +47 951 63 516

Torstein Grepperud

Regionleder Oslo Nord og Oslo Sentrum

Tlf: +47 980 01 715

Harald Magne Røvik Løken

Fagkonsulent

Tlf: +47 917 48 008

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder

Tlf: +47 905 96 443

Odd Arne Røste

Koordinator tiltak

Tlf: +47 951 02 910