Fagavdeling

Om fagavdelingen

Hapro holder faglig kvalitet høyt, og har som mål å være i front og i stadig utvikling innen arbeidsinkludering. Fagavdelingen bidrar til å videreutvikle dyktige medarbeidere som leverer tjenester av høy kvalitet, og sikre at våre ansatte har kunnskap om og tilgang til anerkjent metodikk, verktøy og digitale løsninger.

Kontakt en av våre fagkonsulenter

Ragnhild (Kikki) Aarnseth

Fagansvarlig

Tlf: +47 906 37 728

Harald Magne Røvik Løken

Fagkonsulent

Tlf: +47 917 48 008

Emilie Prell

Fagkonsulent

Tlf: +47 970 02 006

Ingvild Selnes Storbekken

(Permisjon)