Inkludering

Åge Skinstad

Administrerende direktør

Tlf: +47 480 58 057

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder – Inkluderingstjenester

Tlf: +47 905 96 443

Anne Mari Woxen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 918 44 467

Grethe Strande

Jobbkonsulent

Tlf: +47 951 50 770

Hanne Mollatt Hellerud

Jobbkonsulent

Tlf: +47 901 74 331

Heidi Wennemo Sandbekken

Jobbkonsulent

Tlf: +47 992 90 014

Kjersti Therese Langseth

Jobbkonsulent

Tlf: +47 400 74 173

Tone Bråten-Ellingsen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 920 35 410

Robert Langseth

Jobbkonsulent

Tlf: +47 922 41 596