skip to Main Content

Helseorganisasjoner i Norge:

http://enstartside.net/kategorier/?k=Helseorganisasjoner

 

Jungelhåndboka

Jungelhåndboka er en skriftlig veiviser til deg som trenger hjelp til å finne frem i den uoversiktlige verden som det offentlige tjenesteapparatet kan oppleves som. Boka tar opp spørsmål innenfor velferdsretten som opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helse- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål, tilgjengelighet, erstatningsordninger, skattefradragsregler og offentlig saksbehandling. Også denne utgaven er det Tove Eikrem som har revidert og skrevet.

 http://www.ffo.no/rettighetssenteret/Jungelhandboka/

 

Oversikt over Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

I de 75 medlemsorganisasjonene finner man mange ulike funksjonshemninger representert, alt fra små diagnosegrupper til større organisasjoner som favner ulike diagnoser og sykdommer.

I FFO-samarbeidet er det organisasjoner med vekt på både fysiske og psykiske funksjonshemninger, og svært mange organiserer kronisk syke.

Det er vanskelig å gruppere organisasjonene ut fra type funksjonshemninger, da en og samme organisasjon kan ha medlemmer som omfatter flere typer funksjonshemninger.

www.ffo.no/medlemsorganisasjoner

 

NAV

www.nav.no

 

En oversikt over alle kommuner i Norge

http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_kommuner#Kommunene

 

En oversikt over alle skoler i Norge:

http://skoleadresser.no/4daction/WA_Pedlex_Forside

 

En oversikt over bemanningsbyråer:

https://www.nav.no/no/Lokalt/Oslo/Jobbportaler+og+vikarbyraer

Back To Top