skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere AS er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. Gjennom 48 år har vi levert tjenester til privat og offentlig sektor, både i form av arbeidsrettede tiltak, kompetanseheving og andre tjenester til næringslivet.

Som forhåndsgodkjent tiltaksarrangør for NAV leverer vi arbeidsmarkedstiltak etter avtale med flere NAV-kontorer. Hapro Jobb og Karriere AS er en nyskapende, innovativ og endringsvillig organisasjon. Vi leverer tjenester til NAV over et stort geografisk område.

Hapro Jobb og Karriere AS er et datterselskap av Hapro AS. Hapro ble etablert i 1973, og har siden etableringen vært en ledende aktør innen arbeidsinkludering.

Selskapet opprettet konsernstruktur i 2017, hvor forretningsområdene elektronikkproduksjon og arbeidsinkludering ble skilt ut i egne selskaper. Vi er stolte av vår historie, og nettopp vår lange erfaring i bransjen gjør oss i stand til å tilby tjenester til et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner, og vi kan hjelpe personer i alle ulike faser av sitt arbeidsliv.

Alle våre tjenester baserer seg på tett samarbeid med ordinært arbeidsliv. Våre ansatte har en bred faglig kompetanse, og kjenner næringslivet godt. Vi mener at det er en jobb til alle, det gjelder å finne ut hva og hvor mye. Vi ser mulighetene fremfor begrensningene.

Våre tjenester er kvalitetssikret av den europeiske kvalitetsstandarden EQUASS Assurance.

Les mer om Hapro AS på www.hapro.no

Årsrapport Hapro Jobb og Karriere AS – 2020 [pdf]

Årsrapport 2019 [pdf]

Back To Top