skip to Main Content

Har du behov for medarbeidere og ønsker trygghet i rekrutteringsprosessen?

Hos oss finner du Jobbkonsulenter med lang erfaring og rekrutteringskompetanse som kan bistå deg i rekrutteringsprosessen. Våre Jobbkonsulenter jobber for at vårt samarbeid skal oppleves trygt og profesjonelt for både kandidater og bedrift. Hver nyansatt er en viktig investering derfor er det viktig å rekruttere rett person på rett plass.

 

Ved å samarbeide med profesjonelle Jobbkonsulenter på Hapro Jobb & Karriere AS får du:

  • En unik base av over 1000 aktuelle kandidater / jobbsøkere i flere regioner
  • Jobbkonsulenter som bistår din bedrift med å finne rett kandidat til stillingen gjennom kartlegging av kompetanse og interesser
  • Vi kan tilby en kostnadsfri praksisperiode og/eller opplæringsperiode uten arbeidsgiveransvar. En jobbkonsulent vil under denne perioden gi tett oppfølging og veiledning til både kandidat og bedrift. Målet er å bidra til at din  bedriften får riktig person til jobben
  • Utprøving vil bli avsluttet hvis det skulle vise seg at det av en eller annen grunn ikke fungerer

For samfunnet betyr arbeidsinkludering reduserte kostnader, for den enkelte arbeidssøker et meningsfullt arbeid og bedre livskvalitet. For bedriften – trygg rekruttering og et viktig bidrag til et inkluderende arbeidsliv. Vil du være med å gjøre en forskjell?

 

 

Hapro Jobb og Karriere tilbyr avklaring av arbeidsevne for personer på oppdrag fra NAV. Dette innebærer et behov for samarbeidspartnere til å bistå den enkelte i prosessen mot jobb.

Bli en samarbeidsbedrift?

Alle bedrifter vi samarbeider med om deltakere definerer vi som samarbeidsbedrifter. Samarbeidet er i de fleste tilfeller knyttet til samarbeid om en enkelt deltaker, og reguleres i en individuell avtale mellom deltaker, arbeidsgiver og Hapro. Det er en løsere samarbeidsform enn tilfellet er med bedrifter som vi har en formell, overordnet samarbeidsavtale med.

 

Bli en avtalebedrift?

Avtalebedrifter er bedrifter som vi har inngått en overordnet samarbeidsavtale med. Det er bedrifter som for eksempel har mange ulike arbeidsoppgaver. Det er også bedrifter som utpeker seg med godt inkluderingsarbeid og stort engasjement for å ta samfunnsansvar, eller som er villige til å sette av tid til det.

Vil du låne oss en arbeidsplass?

Et samarbeid kan bestå i alt fra en kort introduksjon i arbeidsoppgavene i din bedrift, til å prøve ut om arbeidssøker behersker kravene på din arbeidsplass.

Vi trenger din hjelp

Du er eksperten på ditt arbeidsområde/arbeidsfelt, derfor trenger vi din hjelp. Kan vi få låne noen arbeidsoppgaver og/eller din ekspertise? En jobbkonsulent fra Hapro vil følge arbeidssøkeren hele veien gjennom prosessen.

Hvorfor bli med?

Som en ekspert i din bransje kan du sitte med nøkkelen til at mennesker kommer i arbeid. Ditt bidrag er viktig, både for enkeltmennesket og samfunnet. Arbeidet er givende, uforpliktende og kortvarig. Du vil få konkrete tilbakemeldinger på hva formålet med utprøvingen er, og hva som skal evalueres.

Vil du rekruttere nye ansatte enkelt, trygt og kostnadsfritt?

 

Hva er Ringer i Vannet?

Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.

Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Sånn gjør vi det

Først kartlegger vi rekrutteringsbehovet hos arbeidsgiver på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov de har.

Arbeidsgivere får hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

Dersom arbeidsgiver mener at kandidaten trenger grunnleggende kvalifisering før arbeidspraksisen, defineres dette og vi sørger for nødvendig prekvalifisering.

Arbeidspraksis og evaluering kan ofte føre til ansettelse. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet om kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Kandidaten vil ofte ha inntekt som Arbeidsavklaringspenger (AAP) og arbeidsgiveren har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer vi oppfølging av arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping.

Ringer i Vannet lar samfunnets, individets og næringslivets behov møtes. Flere i jobb er nøkkelen til å bevare og styrke velferdssamfunnet vårt

#jobbmatchforalle

Back To Top