skip to Main Content

Tjenester Hapro Jobb og Karriere

 

Avklaring

Avklaring

Et individuelt, arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i jobb, eller for å beholde den jobben du allerede har.

Les mer

Oppfølging

Oppfølging

Et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger individuell oppfølging og veiledning for å komme i jobb, eller for å beholde den jobben du har.

Les mer

Jobb Og Muligheter

Jobb og Muligheter

Et arbeidsrettet tiltak for deg som har vært lenge ute av arbeidslivet eller aldri har vært i jobb, og som har behov for oppfølging og veiledning for å komme i jobb eller utdanning.

Les mer

AFT

AFT

Et arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som har behov for tett oppfølging og trening for å komme i jobb eller utdanning.

Les mer

Kompetansepluss

Kompetansepluss

En tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT, og norsk og samisk.

Les mer

Back To Top