skip to Main Content

Avklaring er et individuelt, arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i jobb eller beholde den jobben du allerede har.

Målsetting og innhold

Sammen med deg vil vi finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og utarbeide en plan for hvordan du raskest mulig skal komme i jobb eller tilbake i den jobben du allerede har.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

  • kartlegging av dine ressurser og behov
  • karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet
  • arbeidsutprøving i bedrift med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver
  • vurdering av resultatene og forslag til plan for din vei til jobb eller tilbake i jobb

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning.

 Varighet

Avklaring kan vare i inntil fire uker. Tiltaket kan ved særlige behov forlenges med inntil 4 + 4 uker

Hvordan få plass i avklaring?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Hapro.

 Last ned utskriftsvennlig produktark: Avklaring [pdf]

Back To Top