skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere kan bidra til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Høyt sykefravær er en utfordring for mange bedrifter, og ansatte kan oppleve at varige helseproblemer stenger dem ute fra arbeidsmarkedet i unødvendig lang tid. Ved langvarig eller hyppig sykefravær, til tross for tilrettelegging og oppfølging, er det nyttig å kunne innhente en ekspert til å se situasjonen utenfra.

Hapro Jobb og Karriere har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering, sykefraværsoppfølging og utfordrende endringsprosesser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Innholdet i ekspertbistanden tilpasses den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Hapro Jobb og Karriere. Sentrale temaer i prosessen er: arbeidsglede og mestring, kommunikasjon, tankesett, motivasjon, endring og målarbeid.

Vi kan foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller utføre annet arbeid hos arbeidsgiver. Det er også aktuelt å kartlegge kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker sett opp mot arbeidet og stillingens krav, og kartlegge / vurdere andre realistiske jobb- og yrkesmuligheter. Kartleggingen gir grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Hvem kan få tilskudd til ekspertbistand?

Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via Nav og en del av IA-avtalen. Det er viktig å understreke at Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som kan bistå og kartlegge bakgrunn for sykefraværet samt se på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. I noen tilfeller kan andre arbeidsoppgaver eller en ny arbeidskarriere være et alternativ.

  • Tilskuddet beløper seg inntil 20.000 kr og refunderes til arbeidsgiver.
  • Tilsagn om tilskudd til ekspertbistand skal være innvilget av NAV før arbeidsgiver innhenter ekspertbistand
  • Hapro Jobb og Karriere er en godkjent leverandør av ekspertbistand.

For mer informasjon kan regionleder Bente Schau kontaktes på mobil: 917 89 017 eller på mail: [email protected]

Link til tilskudd Ekspertbistand:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-ekspertbistand

 Last ned utskriftsvennlig produktark: Ekspertbistand

Back To Top