skip to Main Content

Jobb og muligheter er et arbeidsrettet tiltak for deg som har vært lenge ute av arbeidslivet eller aldri har vært i jobb, og som har behov for oppfølging og veiledning for å komme i jobb eller utdanning.

Jobb og muligheter

 Illustrasjon: Christine Johannessen

Målsetting og innhold

Sammen med deg vil vi finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og bidra til at du får en jobb eller kommer nærmere jobb i form av utdanning eller andre tiltak.

Jobb og muligheter består av aktiviteter hos Hapro og arbeidstrening hos en arbeidsgiver.

Aktiviteter de første tre ukene:

  • kartlegging av dine ressurser og muligheter
  • finne fram til hva slags jobb som kan passe for deg og hva som skal til for at du skal få jobben
  • opplæring og trening i ferdigheter som er viktige for at du skal komme i jobbe, for eksempel hvordan man søker jobber eller bruker digitale verktøy
  • finne en arbeidsplass der du kan ha arbeidstrening
  • utarbeide en plan for arbeidstreningsperioden

De neste 19 ukene gjennomføres arbeidstrening og kvalifisering. Du vil jobbe med utgangspunkt i din egen plan og du får tett oppfølging fra en instruktør fra Hapro Jobb og Karriere. Hensikten er at du skal få arbeidserfaring, muligheten til å lære det som skal til for å mestre jobben og bidra til ansettelse. Det kan for eksempel være trening på konkrete arbeidsoppgaver, eller andre ferdigheter som norsk språk og bruk av data. Vi vil samarbeide med arbeidsgiver for å sikre at du får god opplæring og støtte på arbeidsplassen.

Varighet:

Jobb og muligheter varer i inntil 22 uker

Opptakskrav

Du må kunne delta i minimum 50 % av en full arbeidsuke. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, bør du ha norskkunnskaper tilsvarende nivå A2.

Hvordan få plass i jobb og muligheter? 

Ta kontakt med din veileder hos NAV. Sammen kan dere vurdere om Jobb og muligheter er et aktuelt tiltak for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Hapro.

 Last ned utskriftsvennlig produktark: Jobb og muligheter [pdf]

Back To Top