Bedrifter & arbeidsgivere

Våre styrker i bedriftssamarbeidet er tilgjengelighet, fleksibilitet og tett oppfølging. Vi bistår arbeidsgivere med kompetanseheving og sykefraværsoppfølging.

Våre tjenester

Inkluderende rekruttering

Kompetansepluss

Ekspertbistand

Vi har vært en sentral aktør i arbeidsinkludering i Norge siden 1973. Tjenestene vi leverer er basert på en solid faglig plattform og tett samarbeid med bedrifter i mange bransjer. 

Gjennom næringslivssamarbeid har vi fått solid kunnskap og forståelse om arbeidsgiveres krav til kompetanse og ferdigheter, og hvordan dette endrer seg i et kontinuerlig skiftende arbeidsmarked.

Arbeidsmarkedskunnskapen vår er helt avgjørende for å kunne gi deltakerne våre riktig og oppdatert informasjon om hvilke bransjer og stillinger som er mest relevant for den enkelte med hensyn til ferdigheter, erfaring, jobbønsker og arbeidsevne. Like viktig er det å være informert om hvilken kompetanse eller erfaring som mangler, og hva som må tilføres for å dekket gapet.

Vi er opptatt av å finne best mulig match mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

Vi ser på næringslivet som våre nærmeste samarbeidspartnere og sammen bidrar vi til å hjelpe mennesker og løse vårt samfunnsoppdrag.

Spesialkompetansen i Hapro

Styrken vår er den tverrfaglige bredden som vi har bygget opp gjennom flere tiår med tiltaksgjennomføring. Vi kjenner godt til det lokale næringslivet der vi leverer våre tjenester og har mange tiårs erfaring med å finne løsninger for folk og bedrifter. Hos oss møter du folk som har kompetanse innen:

 • Arbeidshelse
 • Sykefraværsarbeid
 • Organisasjonspsykologi
 • Karriereveiledning
 • Pedagogikk
 • Fysioterapi
 • Psykisk helse
 • Avhengighet og rus
 • Coaching og livsveiledning
 • Tilrettelegging
 • Omstilling
 • Konflikthåndtering
 • Lederstøtte
 • Flerkulturell kompetanse
 • HMS
 • Statsvitenskap
 • Sosialt arbeid
 • Endringsledelse
 • Psykologi
 • Ergoterapi
 • Vernepleie
 • Folkehelse
 • Miljøterapi
 • HR

Våre styrker i bedriftssamarbeidet er tilgjengelighet, fleksibilitet og tett oppfølging. Vårt brede samarbeid med næringslivet girs oss oppdatert kunnskap om mange bransjer og yrker!

Ta del i vårt nettverk av samarbeidsbedrifter

Vårt nettverk består nå av 1400 bedrifter som tar inn våre deltakere og jobbsøkere til arbeidsutprøving og utplasseringer. Vi ønsker å samarbeide med enda flere bedrifter med mål om å få inkludert så mange personer som mulig i arbeidslivet. Det er mye godt (lokal)samfunnsansvar i å skape jobbmuligheter sammen med oss!

Å få delta i et arbeidsfellesskap betyr så mye for folk! Det at noen trenger en, kjenne på følelsen av at man bidrar med noe og at man har noe å gå til og ta del i. Som bedrift kan dere ved å tilby arbeidspraksis være et springbrett til andre jobbmuligheter. Å få en slik mulighet kan skape enorm stolthet og mestringsfølelse hos personen det gjelder.

Et samarbeid med Hapro kan bestå i alt fra en jobbsmak med en kort introduksjon i arbeidsoppgavene i din bedrift, til å prøve ut om jobbsøkeren behersker kravene på din arbeidsplass. Kanskje blir det en god jobbmatch?

 • Vi bruker Ringer i Vannet-metodikken når vi hjelper våre. samarbeidsbedrifter med rekruttering.
 • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med arbeidsgivere.
 • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
 • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
 • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
 • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Hapro er ledende på antall unike utprøvingsplasser

Vil du vite mer rekruttering gjennom Ringer i Vannet?

Ta en uforpliktende prat med vår Key Account Manager Robert Langseth for samarbeid med oss i Innlandet.

Robert Langseth

Key Account Manager Innlandet

Tlf: +47 922 41 596

Ta kontakt med Key Account Manager Ellen Cathrine Andreassen for samarbeid med oss i Oslo/Viken.

Ellen Cathrine Andreassen

Key Account Manager Oslo/Viken

Tlf: +47 990 02 407

Ta kontakt med en av oss:

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder Inkluderingstjenester

Tlf: +47 905 96 443

Torstein Grepperud

Regionleder Oslo Nord og Oslo Sentrum

Tlf: +47 980 01 715

Et utvalg av våre samarbeidspartnere

Logo Ringerike Steinerskole
Logo Trox Auranor
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Trox Auranor