Personvernerklæring

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Hapro Jobb og Karriere AS org. nr. 918 665 773, og Hapro Inkludering AS org. nr. 927 718 944 sin nettside – haprojobbogkarriere.no. Vi benytter ikke nettsiden til å innhente sensitive personopplysninger.

Personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Innhold fra tredjepartsleverandører

I haprojobbogkarriere.no kan inneholde innhold som bilder, filmer og annet levert av tredjeparts leverandører som Youtube, Vimeo eller lignende. Innhold fra andre leverandører oppfører seg akkurat som om du besøkte leverandøren direkte. Disse tjenestene plasserer informasjonskapsler på din maskin.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler som gir oss informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Informasjonen som analyseres av Google Analytics anonymiseres gjeennom tjenesten AnonymizeIP, som gjør at enkeltbrukere ikke kan identifiseres.

De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å automatisk akseptere informasjonskapsler, men brukeren kan velge å endre disse innstillingene i nettleseren.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om bruken av personvernerklæringen eller personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på [email protected]