Om Hapro

Jobb og Karriere / Inkludering

Hapro er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester i Oslo, Viken og Innlandet. Vi jobber med avklaring, arbeidsforberedende trening, Kompetansepluss og Ekspertbistand.

Årlig er over 4000 personer aktive gjennom oss. NAV er vår klart største kunde.

Årets service- og handelsbedrift 2022 

Vi er meget stolte over å ha blitt kåret til Årets service- og handelsbedrift 2022 av NHO Service og Handel under Handlekraft 2022. Dette er en pris som deles ut til en NHO-bedrift som har utmerket seg siden forrige generalforsamling ved:

  • Å være en god arbeidsgiver
  • Særlig god kvalitet i sine leveranser
  • Innovativt arbeid
  • Sin samfunnsnyttige innsats

Juryen mener at Hapro har utviklet nedslagsfeltet sitt gjennom innovative systemer for å hjelpe folk inn i arbeidslivet, og også for å hjelpe bedrifter å beholde medarbeidere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Les mer om prisen og juryens begrunnelse her: Årets service- og handelsbedrift

Vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor, og skal være synlige med vår røst i samfunnsdebatten. Vi er aktive i såvel den sentrale som lokale delen av vår bransjeforening Arbeid og Inkludering.

Hapro samarbeider tett med et nettverk av bedrifter innen offentlig og privat sektor. Vi har hvert år kontakt med over 1400 bedrifter i Norge i forbindelse med arbeidsutprøving og utplasseringer. Folka du møter hos Hapro har tverrfaglig kompetanse innen omstilling, lederstøtte, karriereveiledning, kompetanseheving, sykefraværsarbeid og arbeidsrettede tiltak.

Vi hjelper bedrifter med å se verdien av å være inkluderende og ta samfunnsansvar samt å skape muligheter for folk i eget nærmiljø. Vi erfarer at det lokale næringslivet er interessert i prøve ut deltakerne i våre tiltak og i 2021 fikk vi 642 personer fra trygdeytelser til lønnet arbeid. Gjennom metodikken Ringer i Vannet tar vi tak i hvilke utfordringer og arbeidsoppgaver som arbeidsgiverne trenger å løse. Deretter ser vi om vi har deltagere som dekker hele eller deler av dette behovet.

Vi ønsker å være i kontinuerlig utvikling og jobber stadig med å forbedre våre ulike tiltak og tjenester. Vi er en del av et konsern som også driver med utvikling og produksjon av elektronikk. Det gjør at vi kan bruke erfaring derfra i vårt forbedringsarbeid. Lean er et viktig ord i denne sammenheng og kort sagt handler det om å involvere medarbeiderne våre i å utvikle kvalitet og resultater. I konsernet har vi akkurat etablert en VR/AR lab som vi i fremtiden også vil ta i bruk innenfor arbeids- og inkluderingstjenestene våre.

Pandemiperioden har lært oss at de aller fleste oppgaver kan løses digitalt og i mange tilfeller minst like bra som ved fysisk oppmøte.

Vi i Hapro Jobb og Karriere og Hapro Inkludering har i de siste 12 måneder fått igjennom 699 personer fra trygd og til lønnet arbeid gjennom vårt samarbeid med Nav.

Årsrapporter

Årsraportt 2017