skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. Gjennom 45 år har vi levert tjenester til privat og offentlig sektor, både i form av arbeidsrettede tiltak, kompetanseheving og andre tjenester til næringslivet.

Tjenester

Våre tjenester er basert på en solid faglig plattform og et tett samarbeid med næringslivet.

Er et tiltak for personer som er usikre på hva som skal til for å komme i arbeid, eller beholde arbeidet som de allerede har. 

Les mer

Et arbeidsrettet tiltak for personer som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb.

Les mer

Arbeidsrettet tilbud sammen med NAV og Hapro Jobb og Karriere.

Les mer

En tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk

Les mer

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø. 

Les mer

Vil du låne bort en arbeidsplass? Vi har behov for samarbeidspartnere til å bistå den enkelte i prosessen mot jobb.

Les mer

Førstevalget som profesjonell partner

Back To Top