Tilgjengelighet

Kontakt oss om feil og mangler

Hvis du oppdager feil og mangler i tjenestene og spesielt ting du mener gir dårlig universell utforming,
ønsker vi gjerne tilbakemeldinger til [email protected]

Tilgjengelighetserklæring

Vårt mål er at tjenestene våre i størst mulig grad skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring som publiseres på UUstatus.no, her er lenke til vår erklæring: 

Tilgjengelighetserklæring Bokmål
Tilgjengelegheitserklæring Nynorsk