Opplæringstjenester

Målrettet kompetanse, skreddersydd for deg!

Få skreddersydde kurstilbud til din bedrift

Våre kurs dekker et bredt spekter av ferdigheter tilpasset for å møte dagens krav til kompetanseutvikling. Vi legger grunnlaget for suksess ved å tilby opplæring i grunnleggende ferdigheter, styrket av erfarne instruktører og tilpasset din bedrift.

Vi setter sammen kursinnhold etter deres behov. Vi har god erfaring med modulbaserte kurs som tar for seg teamene dine ansatte bruker i hverdagen. Dette kan være digitale verktøy, språk, kommunikasjon eller kjennskap til arbeidslivet. Vi gjennomfører kartleggingssamtale for å finne behovet for din bedrift og de kursdeltakerne. Videre vil vi tilpasse innholdet og gjennomføringen etter behovet dere har.

Tilgjengelighet er nøkkelen. Vi tilbyr både fysiske kurs i våre lokaler og ute på arbeidsplasser. Dette i tillegg til nettundervisning som gir dere friheten til å lære når det passer dere best.

Kurs for privatpersoner

I tillegg til kurs for bedrifter, tilbyr vi opplæring til privatpersoner. Vi har ulike språkkurs i norsk og engelsk. Vår tilnærming sikrer effektiv læring og mestring gjennom oppfølgingen du trenger. Vi tilbyr opplæring i norsk fra A1-B2, forberedelser til Norskprøven, samt støtte til å lære yrkesnorsk tilpasset din arbeidshverdag. Vi tilbyr nettundervisning slik at læring kan tilpasses din tidsplan.

Vi har kurs for voksne i digitale ferdigheter. Dette er en uformell arena for å bli tryggere på de digitale oppgavene vi møter i hverdagen. Eksempler på dette kan være opplæring i digitale betalingsløsninger, sosiale medier og offentlige sider som NAV, Altinn o.l. Opplæringen finner sted i våre lokaler i Oslo og på Hadeland.

 

 

Kurstilbud

Grunnleggende ferdigheter

Vi setter sammen kurs med utgangspunkt i ferdighetene man trenger på din arbeidsplass. Dette kan være bruk av digitale plattformer og arbeidssystemer, kommunikasjon eller hverdagsregningen.

Eksempelvis støtte ved overgang til nye systemer, bruk av Teams, mail, Office 365, nettvett, skylagring, forberedelse til fagbrev, eller for å skape større trygghet i arbeidsoppgavene.

Yrkesrettet norskopplæring

Fokus på bransjespesifikke språkferdigheter, utviklet for å styrke ferdighetene man trenger i for god kommunikasjon på arbeidsplassen. Dette kan tilpasses til ulike nivåer og kombineres med andre kurstilbud.

Vi kartlegger språkkravet i yrket og tilpasser kursinnholdet deretter.

Arbeidslivskultur

Gi dine ansatte nøkkelverktøyene for å mestre det norske arbeidsmiljøet. Vårt kurs i arbeidslivskultur gir innsikt i formelle og uformelle regler, skreddersydd for bedrifter med internasjonale team. Kontakt oss for å tilpasse opplæringen til din bedrifts behov.

Språkkurs for privatpersoner

Styrk dine språkferdigheter med støtte i språkopplæringen. Vi tilbyr opplæring i grunnleggende norsk på nivå A1 til pre-akademisk nivå B2. Opplæringen tar for seg ferdighetene du trenger for å forberede deg til delprøvene i Norskprøven.  

Vi tilbyr også opplæring i profesjonell engelsk rettet mot arbeidslivet. Opplæringen er rettet mot enkeltpersoner som ønsker å nå nye språkmål i jobb eller har behov for styrkede ferdigheter på grunn av nye oppgaver. Ta kontakt for individuell veiledning og påmelding.

Digitale ferdigheter for voksne

Bli en e-borger og bli tryggere i hverdagsdigitaliseringen.

Kursene er tenkt for voksne som er ferdige i yrkeslivet, og ønsker en uformell arena for å styrke sine digitale ferdigheter. Utforsk hverdagslige digitale verktøy og lær hvordan du navigerer i den digitale verdenen på en praktisk og tilgjengelig måte.

Tilbudet vil gjennomføres i våre lokaler på Hadeland og i Oslo sentrum. Ta kontakt for spørsmål og påmelding.

Tilskuddsordninger

Vi leverer kurs gjennom Kompetanseplussordningen.

Kontakt oss for mer informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for din arbeidsplass eller les mer om Kompetansepluss.

Ta kontakt med Maren Lunde Øverli for en samtale om hvordan vi kan hjelpe med kurs og opplæringstjenester.

Maren Lunde Øverli

Teamleder Kompetansepluss

Tlf: +47 404 72 747