For NAV og offentlige instanser

Informasjon til deg som er veileder i Nav eller jobber i behandlerapparatet. Her får du innsikt i vår tiltaksvifte.

Hapro Jobb og Karriere AS leverer:

Hapro Inkludering leverer:

Ønsker du forhåndshåndssamtale?

En forhåndssamtale kan være fint å ha for å finne ut om hvilke tiltak hos oss kan passe for den enkelte deltakeren. Vi er opptatt av å skape trygghet og motivasjon.

Velkommen til forhåndssamtale hos oss i Hapro!

Hapro har bidratt med arbeidsinkludering og yrkeskvalifisering siden 1973. Med over 1400 samarbeidsbedrifter i Norge er vi den tilbyderen som har flest unike utprøvingsplasser.

Gjennom kartlegging av arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingsbehov bidrar jobbkonsulenten til å finne veien videre for deltakeren.

Avklaring

Avklaring er et individuelt, arbeidsrettet tiltak for personer som er usikre på hva som skal til for å komme i jobb eller beholde den jobben de allerede har. Alle kan søkes inn til avklaringstiltak. Deltakerne vil få oppfølging og karriereveiledning tilpasset sin situasjon med et forslag til plan for veien til jobb eller tilbake i jobb. Gjennom kartlegging av arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingsbehov bidrar jobbkonsulenten til at personen får hjelp til å se sine muligheter på arbeidsmarkedet og finne veien videre for den enkelte.

Vi kartlegger og vurderer deltakers arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. Tiltaket skal bidra til at deltaker ved avslutning av tiltak skal ha forslag til arbeidsrettede aktiviteter for å komme i/beholde jobb. Vi utarbeider en plan om mål om jobb eller å stå i arbeid.

Deltakeren og eventuelt arbeidsgiver kan få ekstra bistand til å kartlegge eller prøve ut arbeidsevnen til deltakeren. Gjennom kartlegging av arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingsbehov bidrar jobbkonsulenten til å finne veien videre for den enkelte.

Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere:

  • Om personen kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset.
  • Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at personen skal kunne delta i arbeidslivet.
  • Personens kompetanse og jobbmuligheter.
  • Å prøve ut aktuelle jobber/eller i nåværende jobb.
  • Hva som fremmer eller hemmer arbeidsdeltakelse sett i forhold til helseproblematikk.
  • Hva som skal til i en jobb for at personen skal kunne fungere best mulig.

Varighet

4 uker med mulig forlengelse inntil 4 + 4 uker.
Antall avklaringsplasser i Øst-Viken: 355
Antall avklaringsplasser i Oslo: 222

For generelle spørsmål om avklaringstiltaket kontakt leder av vår fagavdeling: Ragnhild (Kikki) Aarnseth.

Vurderer du å søke inn til avklaringstiltaket? Ta gjerne kontakt med regionleder for å drøfte saken din eller forhåndssamtale.

Vi hjelper bedrifter med å se verdien av å være inkluderende og ta samfunnsansvar, samt å skape jobbmuligheter for folk i eget nærmiljø.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

I Arbeidsforberedende trening gis deltakeren opplæring og tilrettelagt arbeidstrening, med mål om å skaffe arbeid eller utdanning. Dette tiltaket er for jobbsøkere som har nedsatt arbeidsevne og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. AFT er en unik mulighet for å kombinere karriereveiledning, opplæring og arbeidstrening i samme tiltak.
Innholdet i AFT kan være:

 

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål.
  • Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeid.
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse.

I Hapro får deltakerne ta del i ordinært arbeidsliv til både utprøving og arbeidstrening.

Varigheten AFT er i utgangspunktet 1 år, med mulighet for forlengelse i ett ytterligere år. Varigheten tilpasses den enkelte deltakerens behov sett utifra muligheten personen har på arbeidsmarkedet.

Arbeidsforberedende trening leveres av Hapro Inkludering AS til NAV Hadeland.

Ved generelle spørsmål om Arbeidsforberedende trening (AFT) kontakt, Ragnhild (Kikki) Aarnseth i vår fagavdeling.

Ved praktiske spørsmål om ventetid, opptak eller du ønsker å drøfte en enkeltsak kontakt Eli Vindorum Sveen.