Inkludering

Vi bidrar til at flere inkluderes i samfunnet gjennom jobb og utdanning.

Våre tjenester

avklaring_gul

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som trenger tett oppfølging for å komme i jobb eller utdanning.

Arbeidsgiver Hapro Jobb og Karriere

Inkluderende rekruttering

Et av våre hovedoppdrag er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, særlig de som kan trenge ekstra hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Hapro bistår din virksomhet med å finne relevant arbeidskraft.

Kontakt en av våre ansatte

Ann Kristin Rebne

Adm. direktør

Tlf: +47 908 91 876

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder – Inkluderingstjenester

Tlf: +47 905 96 443

Anne Mari Woxen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 918 44 467

Grethe Strande

Jobbkonsulent

Tlf: +47 951 50 770

Hanne Mollatt Hellerud

Jobbkonsulent

Tlf: +47 901 74 331

Heidi Wennemo Sandbekken

Jobbkonsulent

Tlf: +47 992 90 014

Robert Langseth

Jobbkonsulent

Tlf: +47 922 41 596

Tone Bråten-Ellingsen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 920 35 410