Inkludering

Vi bidrar til at flere inkluderes i samfunnet gjennom jobb og utdanning.

Våre tjenester

avklaring_gul

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som trenger tett oppfølging for å komme i jobb eller utdanning.

Arbeidsgiver Hapro Jobb og Karriere

Inkluderende rekruttering

Et av våre hovedoppdrag er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, særlig de som kan trenge ekstra hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Hapro bistår din virksomhet med å finne relevant arbeidskraft.

Kontakt en av våre ansatte

Ann Kristin Rebne

Adm. direktør

Tlf: +47 908 91 876

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder – Inkluderingstjenester

Tlf: +47 905 96 443

Tove Rita Jeppesen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 930 45 980

Grethe Strande

Jobbkonsulent

Tlf: +47 951 50 770

Hanne Mollatt Hellerud

Jobbkonsulent

Tlf: +47 901 74 331

Harald Magne R. Løken

Jobbkonsulent

Tlf: +47 917 48 008

Robert Langseth

Jobbkonsulent

Tlf: +47 922 41 596

Tone Bråten-Ellingsen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 920 35 410

Maren Lunde Øverli

Jobbkonsulent

Tlf: +47 404 72 747