Åpenhetsloven

Hapro Jobb og Karriere / Hapro Inkludering

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

 30.06.2023

Hapro Jobb og Karriere AS og Hapro Inkludering AS opptrer i samsvar med Åpenhetsloven, i henhold til informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Med våre aktsomhetsvurderinger har vi en prosess for kartlegging av leverandørkjeden, vurdere risiko, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser og gjøre rede for tiltak. Aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess i vår virksomhet og i leverandørkjeden.