Karriereveiledning

Vi tilbyr skreddersydd karriereveiledning til privatpersoner og bedrifter som vil hjelpe sine ansatte i omstillingsprosesser.

I karriereveiledningen er vi opptatt av å gå i dybden på og synliggjøre kandidatens unike kompetanse, erfaring, preferanser, verdier og personlige styrker. Vi benytter anerkjente metoder og verktøy for å kartlegge og bevisstgjøre den enkeltes muligheter som jobbsøker eller i veiskiller når det dreier seg om valg av ny utdanning og karriere.

Våre karriereveiledere har bred kunnskap om arbeidsmarkedet og ekspertise til å gi kvalifiserte råd i prosessen med å ta gode karrierevalg. For kandidater som har målene klare og kun trenger hjelp til å utarbeide strategier for å nå dem, kan vi bistå med det også.

Vi har egne karriereveiledningstilbud for unge som skal velge studieretning på videregående skole eller i høyere utdanning.

Karriereveiledning kan gis individuelt eller i grupper. For priser og informasjon om hvordan vi best kan tilpasse tjenesten for deg eller din bedrift, ta kontakt med Pauline Munch Brudal eller Lena Nynes

Lena Nynes

Leder JobMatch

Tlf: +47 930 60 935

Pauline Munch Brudal

Opplæringsansvarlig JobMatch

Tlf: +47 995 23 539

Bestill karriereveiledning her

Her kan du bestille karriereveiledning. Eller kanskje du ønsker å gi noen en meningsfylt gave?

JobMatch Talent testen gir bevissthet om egne styrker og er aktuell for alle som ønsker refleksjon rundt yrkes- og studievalg.

Det arbeidspsykologiske verktøyet kartlegger hvordan du bruker dine egenskaper og evner i jobbsammenheng. 

Ta kontakt med oss her for å bestille her:

 

 

Bestill karriereveiledning

5 + 5 =