skip to Main Content

Hapro Jobb og Karriere

Velkomsthefte for deltakere

Hapro Jobb og Karriere AS gjennomfører arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV. Vi tror at de fleste vil og kan jobbe. Vi vil møte deg med respekt uavhengig av hvilken bakgrunn du har og hvilke mål og ønsker du har for jobb. Tiltakene våre er litt forskjellige, men felles for alle er at du og dine jobbmuligheter er i fokus. Les mer om oss og dine rettigheter i vårt velkomsthefte her:

Velkomsthefte for deltakere

Tilbakemelding fra deltakere

Evaluering av tiltaksperioden

Etter gjennomført tiltaksperiode, ber vi deg  gjennomføre evaluering av tjenesten. Dette gjør vi som et ledd i vårt kvalitetssikringssystem. Evalueringen er anonym.

Rett til å klage

Er det noe du er misfornøyde med kan du sende oss en klage. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og tar alle henvendelser seriøst. Postadresse til oss finner du i klageskjemaet.

Obs! Dersom tiltaket ditt er avsluttet, må du rette klagen til NAV som vil ta saken videre til oss.

Last ned klageskjema

Nyttige lenker til offentlige instanser

Nyttige linker

Back To Top