Ledertrening

Hver eneste medarbeider har sine unike egenskaper og utviklingspotensial, det samme har ledere.

Ledertrening og lederstøtte

Hver eneste medarbeider har sine unike egenskaper og utviklingspotensial, det samme har ledere. I våre program for lederutvikling, ledertrening og lederstøtte tar vi utgangspunkt i dette. Vi mener det er mest rettferdig å behandle alle ulikt og har stor tro på hver enkelts individuelle egenskaper. Vi har flere medarbeidere med coaching erfaring og utdanning.

Teamutvikling

Vår administrerende direktør har lang erfaring i teamutvikling og prestasjonsledelse. Han holder foredrag om hvordan et team ved å utnytte hverandres beste egenskaper klarer å prestere bedre enn summen av hver enkelts prestasjon. Hvordan sette seg motiverende og utviklende mål, nødvendighet at endringer og nytenking, samt ulike former for spennede samarbeid er noe av innholdet i hans foredrag.

Lena Nynes

Leder JobMatch

Tlf: +47 930 60 935