Avklaring

Avklaring er et individuelt, arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i jobb eller beholde den jobben du allerede har.

Hva er avklaring?

Avklaring er et tilbud til deg som er usikker på dine muligheter i arbeidslivet. Det passer for deg med eller uten jobb. Er du sykemeldt og ønsker å komme tilbake i jobb? Lurer du på hva du kan jobbe med? Har du vært uten jobb en stund eller har du fått dårlig helse?

Avklaring passer for deg som ønsker å finne ut hvordan din kompetanse, dine interesser og personlige egenskaper passer inn i arbeidslivet. Kanskje trenger du å finne ut hva slags arbeid som kan passe med din helsesituasjon? Trenger du hjelp til å søke jobb, finne ut av hva som kreves i en jobb eller hvilke utdanningsmuligheter du har? Trenger du motivasjon til å mestre jobb? Da kan avklaring være noe for deg.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om hvordan du kan søkes inn til avklaring.

Avklaring – Prosess

Deg & NAV

Du og NAV har et møte der dere blir enige om tiltaket. NAV søker deg inn hos oss oss i Hapro og sender en bestilling om hva de ønsker.

Deg & Hapro

I Hapro får du din egen jobbkonsulent som følger deg gjennom hele tiltaksperioden. Du kan også møte flere av våre kollegaer i vårt jobbsenter.

Individuell oppfølging

Vi identifiserer ressursene og behov du har. Vi finner ut hva du kan jobbe med, hvor mye du kan jobbe eller hvilken hjelp du trenger for å skaffe deg jobb. Hvis du har en jobb allerede, finner vi ut av hva som skal til for å komme tilbake i jobben eller fortsette i jobben du har.

Råd og veiledning

Vi tar utgangspunkt i kompetansen din, hvilke erfaringer, interesser og jobbønsker som du har. Vi hjelper til med å finne ut hvilke arbeidsmuligheter du har og gir hjelper deg til å prøve ut arbeidsevnen din. Dette gjøres enten på din arbeidsplass sammen med din arbeidsgiver eller ved å prøve deg ut i jobb hos en annen arbeidsgiver.

Sluttrapport

Vi skal svare på bestillingen fra NAV ved at jobbkonsulenten din skriver en sluttrapport som du leser gjennom før den sendes til NAV. Sluttrapporten handler om din vei videre.

Varighet

Avklaringen varer i 4 uker, men kan forlenges med 8 uker hvis det er nødvendig. Det er ditt lokale NAV-kontor som søker deg inn i avklaringstiltaket. Vi tilbyr avklaring flere steder på østlandet, ta kontakt med regionleder på den lokasjonen du har blitt søkt inn til.

Les om avklaring hos NAV her:

Våre regionledere:

Torstein Grepperud

Jessheim

Eirik Arildset

Lillestrøm

Mette Bergersen

Ski

Pauline Munch Brudal

Oslo Nord

Mona W. Engh

Oslo Sentrum

|

«Ble møtt med forståelse for min situasjon og ble tatt på alvor. Følte at hun «så» meg, da dette er en uvant situasjon for meg.»

|

«Veldig fornøyd med at jobbkonsulenten tok seg tid til å se og lytte til meg. Noe som oppleves som viktig når man i utgangspunktet befinner seg i en kjip situasjon.»

|

«Jeg lå nede for telling, men ble løftet opp og gitt en fabelaktig støtte så har greid reise meg opp igjen og fått tilbake min fighting spirit!»