Ekspertbistand

Visste du at din arbeidsplass kan få dekket eksperthjelp i din sykefraværssak?

Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand er en ordning for å forebygge sykefravær på arbeidsplasser. Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge situasjonen og foreslår tilpasninger som kan gjøre deg i stand til å utføre jobben din. Har du vært sykemeldt over tid eller har et hyppig fravær kan arbeidsgiver sammen med deg få tilskudd til denne kartleggingen.

Med ekspertbistand kan du få:

 • Innsikt i dine personlige motivasjonsfaktorer og jobbressurser.
 • Selvinnsikt i din situasjon og forståelse for veien videre.
 • Veiledning til å finne frem til aktuelle arbeidsoppgaver eller roller som er passende for deg.
 • Oppfølging av nøytral veileder i konfidensielle samtaler som lettere gir åpenhet og tid til å reflektere over situasjonen.
 • Veiledning for å finne måter som gjør at du fungerer i jobben din til tross for sykdom eller skade.
 • Innsikt i muligheter hos din egen eller andre arbeidsgivere.
 • Veiledning i kommunikasjon med din leder og kollegaer.
 • En handlingsplan som beskriver årsak til sykefraværet og forslag til konkrete tilpasninger for veien videre.

Ekspertbistand er aktuelt hvis du:

 • Har vært sykemeldt mange ganger og kanskje over lengre tid.
 • Arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes. Som for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med.
 • Arbeidsgiveren ønsker hjelp til å løse situasjonen.

Ekspertbistand – Prosess

Kontakt

Din arbeidsgiver kontakter NAV Arbeidslivssenter for å få saken godkjent, kontakter Hapro for et mulig samarbeid og søker tilskudd til ekspertbistand via Altinn. Hapro kan hjelpe til med søknaden.

Oppstartsmøtet med deg, arbeidsgiver og Hapro-eksperten

 • Informasjon om prosessen.
 • Avtalen for ekspertbistand utarbeides.
 • Kartlegging av sykefraværshistorikk.
 • Gjennomgang av din stillingsbeskrivelse.

Veiledningssamtaler

Veiledningssamtaler med fokus på:
Hva som motiverer og interesserer deg. Hvilke kompetanser, ferdigheter og jobbegenskaper du har.

Kartlegging

Kartlegging gjennom:

 • Enkeltsamtaler
 • Arbeidsplassvurdering
 • Funksjonsvurdering

Sluttmøte

Vi oppsummerer prosessen, lager en rapport med handlingsplan om hvilke tilpasninger du og din arbeidsgiver bør utføre videre.

Hapro bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med sykefraværskartlegging. Dette gjør vi ved å gi råd og veiledning for å finne tilpasninger som kan fungere på arbeidplassen. Arbeidsutprøving og karriereveiledning kan også brukes med mål om at en sykemeldt skal kunne fortsette i et arbeidsforholdet sitt. Vi hjelper til med å se nye muligheter i arbeidssituasjoner som kan medføre sykefravær.

Ekspertbistand er en ordning fra NAV som er laget for å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplasser. Gjennom denne ordningen kan arbeidsgiveren din få dekket inntil 22 300 kr for å få hjelp til å finne løsninger i din sykefraværssak. Kanskje har du hatt sykefravær ofte eller har borte fra jobb grunnet sykdom i lang tid.

«Vi er gode på å sette i gang prosesser.»

«Vi er opptatt av å skape trygghet for den ansatte.»

Vårt fokus er å skape gode arbeidshverdager (i din arbeidsrolle.)

Sammen med deg vil vi finne ut hva som påvirker og begrenser din arbeidshelse og livskvalitet. Vi vil se på hvilke tilpasninger og løsninger som vil være mulig å få på plass slik at du opplever at din arbeidsdag og dine arbeidsoppgaver står i samsvar med din funksjon og arbeidshelse.

Å oppleve at helsen vår ikke spiller på lag, og at vi derfor ikke mestrer jobben vår er med på å påvirke vår psykiske helse. Mange opplever det som veldig nyttig å få hjelp til å sortere tankene gjennom samtaler med en nøytral part.

Å få verktøy og råd med på veien, er med på at du blir mer bevisst på dine styrker og egenskaper og hvordan du kan balansere dette ved å være din beste grensesetter. Gevinsten er økt aksept og innsikt på hva som kan gjøres for å bedre din livskvalitet og arbeidssituasjon. Vi blir med på å gjøre deg bevisst på hvilke muligheter som kan være gode for deg.

Våre eksperter er utdannet og har kunnskap blant annet innen arbeidshelse, arbeidsmiljø, psykisk helse, samtaleterapi og livs- og karriereveiledning.

Foreslå ekspertbistand for din leder?

Kontakt NAV Arbeidslivssenter eller en av våre rådgivere for å høre mer om ekspertbistand.

Våre rådgivere i ekspertbistand:

Bente Schau

Seniorrådgiver Ekspertbistand

Tlf: +47 917 89 017

Stine-Solhild Møller-Pettersen

Rådgiver Ekspertbistand

Tlf: +47 977 10 387

Lotte Lindheimsmo

Jobbkonsulent

Tlf: +47 908 43 355

Tone Bråten-Ellingsen

Jobbkonsulent

Tlf: +47 920 35 410