skip to Main Content

Visste du at din arbeidsplass kan få dekket eksperthjelp ved sykefravær?

Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt. Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til Ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning.

Hapro Jobb og Karriere kan bidra til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Innholdet i ekspertbistanden tilpasses til ditt behov, og prosessen er et samarbeid mellom deg som arbeidstaker, arbeidsgiver og oss i Hapro Jobb og Karriere.

Hvem kan få tilskudd til ekspertbistand?

Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via Nav og en del av IA-avtalen. Det er viktig å understreke at Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som kan bistå og kartlegge bakgrunn for sykefraværet samt se på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. I noen tilfeller kan andre arbeidsoppgaver eller en ny arbeidskarriere være et alternativ.

 • Tilskuddet beløper seg inntil 20.700 kr og refunderes til arbeidsgiver.
 • Tilsagn om tilskudd til ekspertbistand skal være innvilget av NAV før arbeidsgiver innhenter ekspertbistand
 • Hapro Jobb og Karriere er en godkjent leverandør av ekspertbistand.

 

Med ekspertbistand kan du få:

 • Innsikt i dine personlige motivasjonsfaktorer og jobbressurser
 • Selvinnsikt i din situasjon og forståelse for veien videre
 • Veiledning til å finne frem til aktuelle arbeidsoppgaver eller roller som er passende for deg
 • Oppfølging av nøytral veileder i konfidensielle samtaler som lettere gir åpenhet og tid til å reflektere over situasjonen
 • Veiledning for å finne måter som gjør at du fungerer i jobben din til tross for sykdom eller skade
 • Innsikt i muligheter hos din egen eller andre arbeidsgivere
 • Veiledning i kommunikasjon med din leder og kollegaer
 • En handlingsplan som beskriver årsak til sykefraværet og forslag til konkrete tiltak for veien videre

Forslå ekspertbistand for din leder i dag!

Les mer om ekspertbistand.

 

Back To Top