Utvikling

Om Utvikling

Hapro holder faglig kvalitet høyt, og har som mål å være i front og i stadig utvikling innen arbeidsinkludering. Utviklingsavdelingen bidrar blant annet til å videreutvikle dyktige medarbeidere som leverer tjenester av høy kvalitet, og sikre at våre ansatte har kunnskap om og tilgang til anerkjent metodikk, verktøy og digitale løsninger.

Kontakt en av våre fagkonsulenter

Rakel Foslund Ruud

Leder Utvikling

Tlf: +47 951 63 516

Ragnhild (Kikki) Aarnseth

Fagansvarlig NAV-tjenester

Tlf: +47 906 37 728

Hanna Sofie Einmo

Fag- og utviklingskonsulent

Tlf: +47 915 31 718

Emilie Prell

Fag- og utviklingskonsulent

Tlf: +47 970 02 006

Ingvild Selnes Storbekken

Fagkonsulent

Tlf: +47 92 01 89 10