Kompetansepluss

Trenger din bedrift påfyll av kompetanse?

Hva er Kompetansepluss?

Trenger din bedrift påfyll av kompetanse? Den offentlige tilskuddsordningen Kompetansepluss gir din bedrift mulighet til å få skreddersydde kurs tilpasset deres behov finansiert av midler fra Kompetanse Norge. Dette skal bidra til at voksne med lav formell kompetanse får nødvendig opplæring til å mestre krav og omstilling i et stadig tøffere arbeidsliv. Bedrifter og frivillige organisasjoner i alle bransjer kan få arbeidsnære kurs gjennom Hapro i:

  • Lesing
  • Skriving
  • Regning
  • Digitale ferdigheter
  • Muntlig kommunikasjon
  • Norsk

Hvordan fungerer Kompetansepluss?

Vår avdeling Kompetansepluss leverer kurs i grunnleggende ferdigheter for yrkesaktive på deres egne arbeidplasser. Pedagogene i Hapro knytter kursene til organisasjonenes indre liv og bedriftens konkrete behov.

Kompetansehevende tiltak gir mange positive effekter og det er dokumentert at kurs gjennom Kompetansepluss på arbeidsplassen fører til:

 • Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev/fagopplæring.
 • Færre feil og mindre svinn.
 • Bedre rapportering.
 • Bedre forståelse av instrukser og rutiner.
 • Smidigere drift.
 • Bedre kundeservice.
 • Folk som står utenfor arbeidslivet styrker sine muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi gjennomfører søknadsarbeidet og har all kontakt med Kompetanse Norge. Hapro gjennomfører også opplæringen som vi skreddersyr til kompetansekravene som finnes i fagfeltet din bedrift operer i.

Kompetanse gir trygghet. Trygge medarbeidere gjør en bedre jobb.

Ta kontakt med Maren Lunde Øverli for en samtale om hvordan Kompetansepluss kan fungere i din bedrift eller organisasjon.

Maren Lunde Øverli

Teamleder Kompetansepluss

Tlf: +47 404 72 747

«Koronapandemien har vist at skriftlig kommunikasjon på digitale plattformer er svært viktig i alle yrker.»

– Hapro Jobb og Karriere

«De fleste bransjer står overfor en omfattende digitalisering. Forbered dine ansatte med kompetanseheving. Hapro hjelper bedrifter med hverdagsdigitalisering.»

– Hapro Jobb og Karriere

«Godt tilrettelagte kurs for hver enkelt deltaker. Det merkes i hverdagen at de ansatte kan hjelpe hverandre mer. Vi merket spesielt fremgangen der kompetansen var veldig lav i utgangspunktet. For meg var det noe av det viktigste.»

– Leder i barnehage

Et utvalg av våre samarbeidspartnere

Logo Ringerike Steinerskole
Logo Trox Auranor
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Trox Auranor
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Trox Auranor
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Ringerike Steinerskole
Logo Trox Auranor