Inkluderende rekruttering

Hapro Jobb og Karriere tilbyr avklaring av arbeidsevne for personer på oppdrag fra NAV. Dette innebærer et behov for samarbeidspartnere til å bistå den enkelte i prosessen mot jobb.

Har du behov for medarbeidere og ønsker trygghet i rekrutteringsprosessen?

Hos oss finner du jobbkonsulenter med lang erfaring og rekrutteringskompetanse som kan bistå deg i rekrutteringsprosessen. Våre jobbkonsulenter jobber for at vårt samarbeid skal oppleves trygt og profesjonelt for både kandidater og bedrift. Hver nyansatt er en viktig investering derfor er det viktig å rekruttere rett person på rett plass.

Ved å samarbeide med profesjonelle Jobbkonsulenter på Hapro Jobb & Karriere AS får du:

  • En unik base av over 1000 aktuelle kandidater / jobbsøkere i flere regioner
  • Jobbkonsulenter som bistår din bedrift med å finne rett kandidat til stillingen gjennom kartlegging av kompetanse og interesser
  • Vi kan tilby en kostnadsfri praksisperiode og/eller opplæringsperiode uten arbeidsgiveransvar. En jobbkonsulent vil under denne perioden gi tett oppfølging og veiledning til både kandidat og bedrift. Målet er å bidra til at din  bedriften får riktig person til jobben
  • Utprøving vil bli avsluttet hvis det skulle vise seg at det av en eller annen grunn ikke fungerer

For samfunnet betyr arbeidsinkludering reduserte kostnader, for den enkelte arbeidssøker et meningsfullt arbeid og bedre livskvalitet. For bedriften – trygg rekruttering og et viktig bidrag til et inkluderende arbeidsliv. Vil du være med å gjøre en forskjell?

 

Hapro Jobb og Karriere tilbyr avklaring av arbeidsevne for personer på oppdrag fra NAV. Dette innebærer et behov for samarbeidspartnere til å bistå den enkelte i prosessen mot jobb.

Bli en samarbeidsbedrift?

Alle bedrifter vi samarbeider med om deltakere definerer vi som samarbeidsbedrifter. Samarbeidet er i de fleste tilfeller knyttet til samarbeid om en enkelt deltaker, og reguleres i en individuell avtale mellom deltaker, arbeidsgiver og Hapro. Det er en løsere samarbeidsform enn tilfellet er med bedrifter som vi har en formell, overordnet samarbeidsavtale med.

Vil du låne en arbeidsplass?

Et samarbeid kan bestå i alt fra en kort introduksjon i arbeidsoppgavene i din bedrift, til å prøve ut om arbeidssøker behersker kravene på din arbeidsplass.

Vi trenger din hjelp

Alle bedrifter vi samarbeider med om deltakere definerer vi som samarbeidsbedrifter. Samarbeidet er i de fleste tilfeller knyttet til samarbeid om en enkelt deltaker, og reguleres i en individuell avtale mellom deltaker, arbeidsgiver og Hapro. Det er en løsere samarbeidsform enn tilfellet er med bedrifter som vi har en formell, overordnet samarbeidsavtale med.

Bli en avtalebedrift?

Avtalebedrifter er bedrifter som vi har inngått en overordnet samarbeidsavtale med. Det er bedrifter som for eksempel har mange ulike arbeidsoppgaver. Det er også bedrifter som utpeker seg med godt inkluderingsarbeid og stort engasjement for å ta samfunnsansvar, eller som er villige til å sette av tid til det.

Hvorfor bli med?

Som en ekspert i din bransje kan du sitte med nøkkelen til at mennesker kommer i arbeid. Ditt bidrag er viktig, både for enkeltmennesket og samfunnet. Arbeidet er givende, uforpliktende og kortvarig. Du vil få konkrete tilbakemeldinger på hva formålet med utprøvingen er, og hva som skal evalueres.